1%

Wizytówka_18

Zachęcamy wszystkich do wpłacenia swojego 1% podatku dochodowego na rzecz naszej drużyny.

Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków ZHP, którzy chcieliby nam pomóc, prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym, jako organizacji, której przekazują 1% podatku:

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska (w tym roku nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, tylko sam nr KRS – dla ścisłości po prostu nie ma nawet takiej dodatkowej rubryki)
KRS 0000266321

Jedyna, istotna zmiana dotycząca 1% w tym roku dotyczy sposobu wypełniania PIT-ów. W rubryce : WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy tylko numer KRS czyli 0000266321 (bez nazwy organizacji) oraz wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty naszego podatku.
W INFORMACJACH UZUPEŁNIAJĄCYCH w punkcie: Cel szczegółowy 1% wpisujemy „Hufiec Poznań-Wilda 18 PDHż” (Wpisanie „ż” jest istotne, ponieważ jest parę drużyn z tym samym numerem)

Przykładowe wypełnienie druku rocznego zeznania podatkowego PIT wygląda w następujący sposób:

Wszystkim, którzy zdecydują się Nam pomóc z góry serdecznie dziękujemy!