Stopnie

Przykładowe zadania na tropicielkę [trop]

Często w pisaniu próby, najgorsze jest samo wymyślanie zadań. Oczywiście starsze koleżanki z drużyny mogą pomóc, ale nie zawsze to wystarczy. Poniżej przygotowałyśmy zbiór przykładowych zadań dla osób przygotowujących swoją próbę na stopień ochotniczki. Oczywiście nie musicie mieć wszystkich zadań, np. w naszej drużynie wystarczy około 15-17 zadań 🙂

 1. Uczestniczę w zbiórkach zastępu i drużyny.
 2. Postaram się ukończyć rok szkolny ze średnią 4,0.
 3. Posiądę jedna praktyczną umiejętność.
 4. 4. Znam zasady ratownictwa medycznego, przeprowadzę zbiórkę pokazową.
 5. Zdobędę odznakę Kasprowiczowską.
 6. Pogłębię swoją wiedzę na temat II Wojny Światowej i Szarych Szeregów – dyskusja.
 7. Korzystając z różnych źródeł zdobędę informacje o postaci godnej naśladowania.
 8. Opowiem o swoim autorytecie.
 9. Wykonam mapę okolicy.
 10. Zorganizuję rajd drużyny.
 11. Zorganizuję biwak.
 12. Wezmę udział w akcji organizowanej przez zastęp, drużynę, hufiec.
 13. Wezmę udział w naborze.
 14. Przeprowadzę na zbiórkę dwie nowe osoby.
 15. Zorganizuję grę samarytańską.
 16. Zorganizuję akcję naborową.
 17. Wykonam urządzenia polowe.
 18. Zorganizuję świecznisko zastępu.
 19. Znam zasady BHP.
 20. Wiem jak chronić środowisko, wykonam referat i podam pomysł na uświadomienie i przekonanie społeczeństwa do segregacji odpadów, ograniczenia hałasu.
 21. Znam historię Polski na przestrzeni dziejów.
 22. Orientuje się w aktualnej sytuacji kraju.
 23. Wiem jaka jest sytuacja na świecie.
 24. Znam historię UE.
 25. Przeprowadzę musztrę drużyny.
 26. Zdobędę 4 nowe sprawności.
 27. Przeczytam książkę o tematyce historycznej, medycznej, przyrodniczej.
 28. Znam Poznań, wiem gdzie znajdują się różne punkty charakterystyczne.
 29. Znam chwyty do gitary, potrafię zagrać piosenkę.
 30. Umiem alfabet migowy.
 31. Wykonam proporzec drużyny.
 32. Przeprowadzę dyskusję.
 33. Próba silnej woli.
 34. Umiem ugotować obiad.
 35. Potrafię odciążyć rodziców i przejąć jeden domowy obowiązek.
 36. Zorganizuję grę; zbiórka drużyny.
Dla nowych harcerek, Dla rodziców

Pierwsza Zbiórka?

Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko rozpoczęło swoją przygodę z harcerstwem, zabierz je na najbliższą piątkową zbiórkę o godzinie 17:00. Podczas gdy dziecko dołączy do zajęć przeznaczonych dla harcerek, państwo będą mieli okazję porozmawiać z drużynową i zadać ewentualne pytania. Nie trzeba się również martwić mundurkiem, mogą go państwo uzupełniać z czasem, gdy już będą mieli państwo pewność, że dziecko zanurzyło się w harcerstwie po uszy.

Warto wiedzieć, że drużynowa powinna wraz z pierwszą zbiórką poprosić państwa o uzupełnienie kart potwierdzających zgodę na przynależność do ZHP, ale także informujących o zdrowiu jak i podstawowych danych dziecka.

Drużynowa na podstawie wieku, czy znajomości z innymi harcerkami dobierze odpowiednim zastęp, który także ma zbiórki w ciągu tygodnia, jednak terminy tych zbiórek są ustalane indywidualnie zastępem- tak żeby każdy chętny na zbiórce mógł się pojawić.

Jeśli dziecko choruje na przewlekłą chorobę, należy bezwzględnie poinformować drużynową o niej – jednak nie wyłącza to dziecka z drużyny 🙂 Staramy się dopasowywać do każdego dziecka w drużynie, takie informacje ułatwiają nam pracę i planując zbiórki możemy mieć na uwadze zdrowie państwa dzieci.