Symbolika

krzyz

Krzyż harcerski – odznaka harcerska stosowana w większości organizacji harcerskich w Polsce.

Krzyż jest nadawany członkom organizacji harcerskiej podczas przyrzeczenia harcerskiego. Zuchy zamiast krzyża harcerskiego noszą znaczek zucha. Harcerze przed przyrzeczeniem na miejscu krzyża noszą lilijkę.

Krzyż został zaprojektowany przez ks. Kazimierza Lutosławskiego, jest wzorowany na odznaczeniu Virtutti Militari. Ramiona oznaczają cztery strony świata. Wieniec dębowy oznacza męstwo, laurowy chwałę, oba złączone są suwakiem. Pomiędzy nimi jest przerwa oznaczająca, że każdy może wstąpić do harcerstwa. Na ramionach krzyża umieszczono napis CZUWAJ – tradycyjne poświęcenie harcerskie. Ramiona są wypełnione ziarenkami piasku, których jest tyle ile skautów na świecie. Okrąg symbolizuje doskonałość, do której ma dążyć każdy harcerz. Promienie oznaczają, że harcerz jest zawsze pogodny jak również to, że ruch harcerski promieniuje na cały świat. Ponadto, pośrodku krzyża znajduje się lilijka.

 

1Lilijka – jeden z symboli harcerstwa i skautingu. Wzorowana jest na symbolu oznaczającym północ na średniowiecznych kompasach, wskazuje, bowiem drogę. Pierwotnie północ oznaczała litera T (od włoskiego Tramontana – północ), ale włoski żeglarz i wynalazca Flavio Goja, który udoskonalił budowę kompasu, zastąpił ją symbolem lilijki na cześć króla Karola I Andegaweńskiego, w którego herbach pojawiała się lilia herbowa.

Spopularyzowana przez Roberta Baden-Powella – w 1898 wykorzystana, jako odznaka dowodzonego przez niego 5 Pułku Dragonów Gwardii.

W 1927 na ramionach lilijki używanej przez Związek Harcerstwa Polskiego umieszczono litery ONC – oznaczające hasło filaretów – „Ojczyzna, Nauka, Cnota”. Były eksponowane na lilijce, do 1965, kiedy decyzjami nowego regulaminu zmieniono jej kształt i usunięto litery. Większość Drużyn Harcerskich zbojkotowała ten wzór nosząc nadal tradycyjną lilijkę, masowo produkowaną w prywatnych zakładach grawerskich. VII Zjazd ZHP w 1981 przywrócił tradycyjne oznaczenie i wygląd lilijki harcerskiej. Prawie wszystkie pozostałe organizacje harcerskie w Polsce również używają symbolu harcerskiej lilijki. Wyjątkiem jest Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, które używa modyfikacji tradycyjnej harcerskiej lilijki pod postacią Lilijki Zawiszackiej. Od czasu wstąpienia SHK „Zawisza” do Federacji Skautingu Europejskiego, używana jest również lilijka Skautów Europy wpisana w krzyż ośmioramienny. Lilijka harcerska będąca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w węźle biało czerwoną szarfę) została zaprojektowana w 1989 r. przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz.

Na lilijce skautowej na płatkach znajduję się dwie gwiazdki symbolizujące szczytne ideały, do których dążą harcerze, zawarte w Prawie Harcerskim i Przyrzeczeniu Harcerskim. Lilijka ta jest opleciona kręgiem z liny związanej płaskim węzłem. Krąg ten symbolizuje braterski krąg harcerzy. Węzeł jest symbolem dobrego uczynku, który harcerz powinien spełniać każdego dnia.